Không trải qua buồn bã, chán nản, thất vọng, làm sao biết được mùi của hạnh phúc. Không trải qua đau khổ, tuyệt vọng và mất mát làm sao biết trân trọn – #Status

Không trải qua buồn bã, chán nản, thất vọng, làm sao biết được mùi của hạnh phúc. Không trải qua đau khổ, tuyệt vọng và mất mát làm sao biết trân trọng những điều ở hiện tại…..

Không trải qua buồn bã, chán nản, thất vọng, làm sao biết được mùi của hạnh phúc. Không trải qua đau khổ, tuyệt vọng và mất mát làm sao biết trân trọn - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*