Là bởi vì đằng nào cũng không phải em. – #Status

Một đời rất dài, chọn sai người đều là giày vò.

Một đời rất ngắn. Chọn đúng người một đời cũng không đủ.

Khi một cô gái bỏ lỡ người mình muốn gả nhất, liền trở nên ngày càng kén chọn.

Khi một người con trai bỏ lỡ người anh ta muốn cưới nhất, liền trở nên càng tùy ý.

Kén chọn bởi vì ai cũng không bằng anh.

Tùy ý bởi vì sao?

Là bởi vì đằng nào cũng không phải em.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*