Là mệnh nữ, là phái yếu thì càng yếu đuối, càng nhẹ nhàng lại càng dễ được yêu thương, chở che. – #Status

Là mệnh nữ, là phái yếu thì càng yếu đuối, càng nhẹ nhàng lại càng dễ được yêu thương, chở che. Càng nép mình nhỏ bé, càng khôn khéo càng có người nâng đỡ. Càng gồng mình cứng rắn bao nhiêu, càng độc lập mạnh mẽ bao nhiêu, vũ trụ càng gửi ảm đạm sầu thảm đến tâm can bấy nhiêu…

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*