Lỡ tin sai người, những năm tháng ấy ai trả lại cho em? – #Status

Thật ra một người con gái chẳng bao giờ ngại việc hi sinh cho người đàn ông của họ. Chỉ là họ sợ … Sợ những gì mình cho đi cuối cùng sẽ đổi lại được hạnh phúc hay là TỔN THƯƠNG. Cuộc đời này , sai – có thể sửa. Nhưng thanh xuân thì chỉ có một.

Lỡ tin sai người, những năm tháng ấy ai trả lại cho em?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*