Lời hứa chỉ để nghe, không phải để tin. Lời hứa chỉ có giá trị làm nền cho cuộc vui, tăng độ ấm áp cho cuộc nói chuyện. Giá trị lời hứa của đàn ông ph – #Status

Lời hứa chỉ để nghe, không phải để tin. Lời hứa chỉ có giá trị làm nền cho cuộc vui, tăng độ ấm áp cho cuộc nói chuyện. Giá trị lời hứa của đàn ông ph - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*