Luôn có một bài hát mà chúng ta cùng thích, một cuốn sách mà chúng ta cùng mê – #Status

“Luôn có một bài hát mà chúng ta cùng thích, một cuốn sách mà chúng ta cùng mê, một khoảng thời gian mà hai ta cùng thương nhớ và luôn có những niềm vui mà chúng ta chẳng thể bắt kịp khi đã bỏ xa một quãng. Luôn có những thứ không còn giá trị nhưng bạn không nỡ bỏ đi.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*