Mãi không dứt ra được. Càng yêu thương, càng cô độc. – #Status

Lúc anh không còn liên lạc với em, em tự nghĩ mình sẽ không cho anh thêm cơ hội nào bước vào cuộc sống của em nữa. Nhưng kỳ thực lại chính là đang cố gắng ngưng bản thân mình sinh ra những ảo vọng về anh, ngưng những chờ đợi, hy vọng không căn cứ, không đầu không cuối và không thực tế.

Người bắt đầu trước là anh, người lún sâu vào lại là em.

Mãi không dứt ra được. Càng yêu thương, càng cô độc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*