Mệt mỏi vì chẳng thể làm được những gì mình muốn, – #Status

Mệt mỏi vì chẳng thể làm được những gì mình muốn,

Mệt vì chờ đợi, mệt vì hi vọng và mệt vì không biết lấy quyền gì ??

..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*