MIỆNG LUÔN TƯƠI CƯỜI… HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN – #Status

** Thay vì cứ đau khổ…

__ Hãy dành thời gian để yêu

chính bản thân mình …

** Thay vì trăn trở về người làm

mình buồn…

__ Hãy luôn lạc quan và mỉm cười

với người làm mình vui …

** Sống đơn giản cho đời thanh

thản.

__ Mình sống là phải vì mình,

đừng vì ai mà làm mất ý ngĩa của

cuộc sống…

MIỆNG LUÔN TƯƠI CƯỜI… HẠNH

PHÚC SẼ ĐẾN…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*