Mình đã bỏ lỡ nhau rồi có phải không ?” – #Status

Bạn bỏ lỡ một chuyến xe , bạn vẫn có thể đợi chuyến sau. Nhưng bạn bỏ lỡ một người , đó là chuyện cả một đời .

“ Mình đã bỏ lỡ nhau rồi có phải không ?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*