Mình không thể bắt ng ta tốt với mình khi họ hk muốn … nếu thật sự là quan trọng thì sẽ quan trọng – #Status

Mình không thể bắt ng ta tốt với mình khi họ hk muốn …

nếu thật sự là quan trọng thì sẽ quan trọng

Còn nếu hk là gì cả thì có thế nào họ cũng chẳn bận tâm

Ngày hôm nay bạn hk tốt với tôi ngày mai bạn hk còn tồn tại trong tôi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*