Mình là gì của nhau tình nhân – #Status

Mình là gì của nhau tình nhân

Làm bạn thân của nhau chắc anh không cần

Người mà em đắm say từ nay sẽ không là anh. —đang

Mình là gì của nhau tình nhân - #Status

nghe Mình là gì của nhau.

Mình là gì của nhau tình nhân - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*