MỖI LẦN VẤT VẢ LÀ MỘT LẦN LỘT XÁC! – #Status

MỖI LẦN VẤT VẢ LÀ MỘT LẦN LỘT XÁC!

Khi có người khuyên bạn không cần vất vả như vậy thì hãy tự hỏi chính mình trước, xem bạn không muốn chịu loại khổ nào. Sau đó bạn sẽ biết bản thân có sẵn sàng vượt qua gian khổ trước mắt hay không.

Ý nghĩa của cuộc đời nằm ở chỗ: Làm việc mình muốn làm, sống cuộc đời mình muốn sống, miễn là không làm tổn thương người khác. Đừng vì chút khó khăn mà từ bỏ những điều bạn hằng kiên trì, gìn giữ!

Khi chúng ta cho rằng mình chỉ là bọt sóng, thì chúng ta chính là cả đại dương. Bởi chính bọt sóng đã tạo nên đại dương. Hãy kiên trì làm việc bạn thích. Có thể người khác sẽ thấy bạn vất vả. Nhưng chính sự kiên trì đó sẽ giúp bạn tìm được con người thật của bản thân.

………..

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*