Mỏi mệt lắm. – #Status

Anh nói với tôi thành công lớn nhất của đời người đàn ông là có được cái gật đầu từ người phụ nữ anh ta thật lòng yêu, lấy được người anh ta yêu, từ đó khó khăn gì anh ta cũng chống chọi được.

Tôi tự hỏi không biết những người đàn ông có biết, nguyện vọng lớn nhất của một người phụ nữ trưởng thành cũng là có được lời cầu hôn từ phía người đàn ông mình yêu thương thôi, rằng cuộc đời này đừng lo gì cả, có anh chở che rồi?

Cho dù các anh yêu cô ấy hơn trời bể, nếu chưa bao giờ nghĩ đến ngày rước cô ấy về, nếu chưa bao giờ nghĩ liệu có làm lỡ dở đời cô ấy không, nếu các anh còn bận nhiều thứ lắm, thì tình yêu ấy cũng nên xem lại.

Cuộc đời thì rộng, đường thì dài, phụ nữ mạnh mẽ mấy cũng chỉ là phụ nữ thôi, một mình bước đi mãi sao được, mỏi mệt lắm.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*