Mọi mối quan hệ có phải đều là thế này không? bắt đầu bằng những cuộc hội thoại dài không hồi kết, đến sau cùng lại chỉ còn những khoảng lặng im ngại – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*