Mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.” – #Status

Mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*