Mỗi ngày, bạn chỉ cần tiến bộ hơn 1 chút, tốt hơn 1 chút, hoàn thiện bản thân hơn 1 chút. – #Status

Mỗi ngày, bạn chỉ cần tiến bộ hơn 1 chút, tốt hơn 1 chút, hoàn thiện bản thân hơn 1 chút.

Sau 1 năm nhìn lại thì bạn đã trở thành 1 người rất tuyệt vời ❤

Vậy nên, đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai cả.

Bởi mỗi người có xuất phát điểm khác nhau.

Chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, là đã quá tuyệt vời rồi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*