Mỗi người đều có một cá tính riêng biệt. Đừng đem cuộc sống của mình biến thành quá phức tạp, hãy để cho mọi thứ trở nên đơn giản một chút. – #Status

❝Mỗi người đều có một cá tính riêng biệt. Đừng đem cuộc sống của mình biến thành quá phức tạp, hãy để cho mọi thứ trở nên đơn giản một chút.

Thích thì theo đuổi.

Đến được thì hãy quý trọng.

Bỏ lỡ thì hãy quên đi.❞

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*