Mối quan hệ không rõ ràng như một cái bóng, nó ám ảnh mãi cả ngày lẫn đêm, không cho người ta một giây phút nào được ngơi nghỉ, thảnh thơi . – #Status

Mối quan hệ không rõ ràng như một cái bóng, nó ám ảnh mãi cả ngày lẫn đêm, không cho người ta một giây phút nào được ngơi nghỉ, thảnh thơi .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*