Một đêm thật dài cho những kẻ cô độc, không gian đặc quánh với vô vàn nỗi niềm giấu trong màn đêm. – #Status

Một đêm thật dài cho những kẻ cô độc, không gian đặc quánh với vô vàn nỗi niềm giấu trong màn đêm.

Một mình với thứ gì đó trong cơ thể đang muốn bứt phá ra ngoài, nhưng từ lâu ta đã nhốt nó lại trong cũi sắt lòng.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*