Một ngày đằng đẵng với bao mệt nhọc, lo toan – #Status

Một ngày đằng đẵng với bao mệt nhọc, lo toan

Miếng cơm, manh áo, đồng tiền đẫm nước mắt

Rồi ngày mai, ta có gặp được hai chữ bình yên.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*