Một người bị lạc đường sẽ gặp được người nên gặp – #Status

“Mỗi người đều có cánh rừng thuộc về riêng mình, có lẽ chúng ta chưa từng bước qua nhưng nó vẫn luôn ở đó và sẽ mãi ở đó. Một người bị lạc đường sẽ gặp được người nên gặp.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*