Một người có vẻ ngoài trông họ có vẻ là người sống sâu sắc và hiểu chuyện – #Status

Một người có vẻ ngoài trông họ có vẻ là người sống sâu sắc và hiểu chuyện, thật ra họ cũng từng là một người trẻ phải trải qua sự cô đơn và đau khổ, cho dù họ là ai sau một thời gian dài đằng đẵng chịu đựng. Đột nhiên vào một đêm nào đó họ đột nhiên lau sạch nước mắt, nghĩ thông mọi chuyện, cũng là lúc họ trưởng thành.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*