Một số việc nên sắp xếp gọn gàng trong lòng mình thì tốt hơn, nói ra có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng nếu nói ra thì nói cùng ai, và nói thế nào cho họ h – #Status

Một số việc nên sắp xếp gọn gàng trong lòng mình thì tốt hơn, nói ra có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng nếu nói ra thì nói cùng ai, và nói thế nào cho họ hiểu? Đơn giản rằng người ta không trải qua thì sẽ chẳng bao giờ hiểu và khuyên thì khuyên chúng ta vẫn lựa chọn theo con tim mình mà thôi… Vì thế tôi thà im lặng còn hơn phải cứ nói về việc đau lòng đó.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*