Muốn lòng không đau, tốt nhất vẫn là đừng nên rung động!! – #Status

Đẹp đôi là một chuyện, tình cảm sâu sắc là một chuyện, ngỡ tưởng mãi không bao giờ rời xa là một chuyện. Một ngày nọ thức dậy không còn thấy nhau trong lòng lại là chuyện khác. Trên đời này, không có gì là không thể.

Muốn lòng không đau, tốt nhất vẫn là đừng nên rung động!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*