Muộn rồi nhỉ. – #Status

Muộn rồi nhỉ.

Nó vẫn châm cho mình điếu thuốc, nán lại gặng hỏi bản thân vài điều quen thuộc.

Chẳng thay đổi gì nhiều, bản ngã này vẫn phải gồng mình mà tranh đấu, dù người đã lắm nhem nhuốc.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*