Muốn sống vui vẻ, không phải là phải có cho bằng được hết thảy những thứ mà mình muốn có, mà là phải để bản thân “không có nó cũng được” – #Status

Muốn sống vui vẻ, không phải là phải có cho bằng được hết thảy những thứ mà mình muốn có, mà là phải để bản thân “không có nó cũng được”, đừng cho rằng, trên đời này có thứ gì nhất định phải có cho bằng được nó mới được, là thứ tuyệt đối không thể từ bỏ.

Chúng ta lúc đầu vốn dĩ đã không có nó, sau này dù có mất đi rồi, cùng lắm cũng chỉ là quay về trạng thái ban đầu mà thôi, có gì phải đau khổ chứ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*