Này Em…? Câu truyện tình của mình ngày xưa đẹp lắm…Nó đẹp như trong mơ vậy đó. Mà giờ nó chỉ được gói gọn trong hai chữ ” Đã Từng”…! – #Status

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*