Nên để yên thì hơn… Phá hỏng bình yên của người khác là 1 cái tội Cảm thấy chưa bao giờ muốn nhắn tin cho một ai đó lại khó như v – #Status

Nên để yên thì hơn…

Phá hỏng bình yên của người khác là 1 cái tội

Cảm thấy chưa bao giờ muốn nhắn tin cho một ai đó lại khó như v

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*