Nếu bạn đang phân vân giữa tôi và ai đó. Thì làm ơn đừng chọn tôi vì tôi chỉ muốn mình là duy nhất trong trái tim bạn – #Status

Nếu bạn đang phân vân giữa tôi và ai đó. Thì làm ơn đừng chọn tôi vì tôi chỉ muốn mình là duy nhất trong trái tim bạn, chứ không muốn có thêm hình bóng của ai khác.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*