Nếu đã may mắn có được nhau, thì xin hãy cùng nhau nắm tay để vượt qua tất cả . Đừng bỏ ai một mình ở lại hay lừa dối nhau. Vì chỉ thực sự có sự cố gắ – #Status

Nếu đã may mắn có được nhau, thì xin hãy cùng nhau nắm tay để vượt qua tất cả . Đừng bỏ ai một mình ở lại hay lừa dối nhau. Vì chỉ thực sự có sự cố gắng từ hai phía mới vun đắp nên một Tình Yêu đẹp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*