Nếu một ngày em biến mất thì sao? – #Status

Có lần tôi hỏi anh: “Nếu một ngày em biến mất thì sao?”

Anh siết chặt tay tôi: “Thì anh sẽ lật tung thế giới này để tìm em.”

Một thời gian sau đó tôi biến mất.

Và một thời gian sau nữa, thế giới vẫn bình an…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*