Nếu như bạn cảm thấy thật sự rất khó khăn – #Status

“Nếu như bạn cảm thấy thật sự rất khó khăn. Bạn kiên trì không nổi nữa, vậy bạn quyết định từ bỏ. Nhưng khi bạn từ bỏ rồi xin bạn đừng oán thán trách móc rằng: ‘Tại sao bản thân mình lại không có được nó?’

Tôi cảm thấy cuộc đời này chính là như vậy, thế giới này rất cân bằng. Muốn đạt được một thứ gì đó bạn nhất định phải nỗ lực bỏ ra. Sau khi bỏ ra sự nỗ lực ấy rồi thì bạn lại phải học cách tiếp tục suy trì sự kiên trì ấy.

Mỗi một người đều là vì muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân. Để quyết định dáng vẻ của cuộc đời mà ta đang sống. Nỗ lực, kiên trì đồng thời phải trả giá, mới có thể đạt được cuộc sống mà ta hằng mơ ước. Hoặc là bắt tay giảng hoà với sự tầm thường của bản thân. Hoặc là hãy để sự nỗ lực của bạn xứng với ước mơ mà bạn đã đặt ra.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*