Nếu như đúng, sao tôi vẫn chưa thấy hạnh phúc khi ở bên một người có lẽ tốt hơn anh? – #Status

“Những năm tháng đó vẫn luôn nghĩ khi rời xa một người này, tôi sẽ còn có thể tìm được một người khác tốt hơn trăm ngàn lần như vậy, tôi sẽ còn có thể hạnh phúc hơn trăm ngàn lần như vậy. Nhưng dường như tôi sai rồi.

Nếu như đúng, sao tôi vẫn chưa thấy hạnh phúc khi ở bên một người có lẽ tốt hơn anh?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*