Nếu nói điều gì có thể dễ dàng hủy diệt sự tự tin của một người – #Status

Nếu nói điều gì có thể dễ dàng hủy diệt sự tự tin của một người, thì không có gì hơn việc thích một ai đó mà đối phương chẳng những không thích bạn, hơn nữa còn xem thường bạn. Ai cũng bảo, tình yêu là điều tốt đẹp, người có được thì vui mừng hát ca, duy chỉ người đánh mất mới hiểu được: Tình yêu khiến con người ta trở nên nhỏ bé, thấp kém, thậm chí là bị hủy diệt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*