Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người. – #Status

Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người.

Nếu ông trời không để bạn thất bại, thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả!

Nếu ông trời không để bạn phải cô độc, thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại.

Nếu ông trời không để bạn gặp được quân tử và tiểu nhân, thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác!

Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất sẽ có người làm bạn cười…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*