Nếu thật sự trân trọng, thì cảm xúc lần nào cũng sẽ là lần cuối. Chia tay mà để lại sự tiếc nuối còn hơn là để đến lúc họ chán chê rồi mới chia tay – #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*