Nếu thích, tại sao không nói ra? – #Status

Nếu thích, tại sao không nói ra?

Nếu không yêu, sao còn quyến rũ người khác?

Cuộc đời này có rất nhiều thứ có thể mơ hồ nhưng tình cảm thì nhất định phải rõ ràng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*