Ngày hôm nay bạn khóc, không phải vì bạn không đủ dũng cảm để từ bỏ một người, mà là vì bạn quá can đảm khi sẵn sàng chấp nhận, dù không thể đến với n – #Status

Ngày hôm nay bạn khóc, không phải vì bạn không đủ dũng cảm để từ bỏ một người, mà là vì bạn quá can đảm khi sẵn sàng chấp nhận, dù không thể đến với nhau nhưng vẫn muốn một lần kiên trì cố gắng. Sau cái kiên trì đó, sau khi chuốc lấy toàn bộ sự thất vọng quen thuộc đến nỗi có thể tiên liệu trước được, bạn sẽ thấy mình yêu người đó ít hơn, một lúc nào đó đủ ít tới mức có thể tự bảo mình: “À, bây giờ là lúc thích hợp để quên rồi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*