Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc. Bầu trời sẽ lại xanh và chúng ta sẽ tiếp tục mỉm cười với tuổi trẻ của chính mình. – #Status

Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc. Bầu trời sẽ lại xanh và chúng ta sẽ tiếp tục mỉm cười với tuổi trẻ của chính mình.

Không buồn nữa, không đau lòng nữa.

Tất cả hãy để lại phía sau vì ngày mai là một ngày sẽ vui vẻ hơn ngày hôm nay.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*