Nghe chưa các nàng. Đừng dại dột mà đi lục lọi quá khứ của người mình yêu với nyc. – #Status

Nghe chưa các nàng. Đừng dại dột mà đi lục lọi quá khứ của người mình yêu với nyc. Không vui vẻ gì đâu. Dù còn yêu thì cũng chỉ là quá khứ, vì hiện tại có muốn cũng có quay về với nhau được nữa đâu cho nên em đừng suy nghĩ nhiều !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*