Ngoại trừ sinh lão bệnh tử, thì cuộc sống này những thứ thực sự quan trọng kỳ thực chẳng còn được bao nhiêu. – #Status

Ngoại trừ sinh lão bệnh tử, thì cuộc sống này những thứ thực sự quan trọng kỳ thực chẳng còn được bao nhiêu. Vậy nên, bạn không cần vì những điều nhỏ nhặt mà sầu thảm, cũng không cần phải cùng hạng tiểu nhân tranh giành, chỉ cần nhớ tốt với bản thân nhiều hơn một chút là được…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*