Ngôn tình không áp dụng vào cuộc đời được đâu, bỏ đi. – #Status

….

Em ghét cái nghèo, em sợ nợ nần, em thích tiền, cho nên em cần một người có đầu óc và có chí, ham chơi có chừng mực, và tất nhiên là chung thủy, có thể khô khan, không lãng mạn nhưng phải chung thủy.”

Đời cứ phải nói thẳng với nhau thì mới dễ sống. Chứ cứ dăm ba câu ”em không quan trọng giàu nghèo”, xong lấy nhau về lại toàn cãi nhau đánh nhau vì tiền thì mệt lắm.

Ngôn tình không áp dụng vào cuộc đời được đâu, bỏ đi.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*