Người đến kẻ đi ắt cũng là duyên phận đưa đón, cưỡng cầu, ép buộc đều phải thua lòng người. Người tiến đến kẻ lùi lại, người sứt mẻ kẻ chắp vá mới hà – #Status

Người đến kẻ đi ắt cũng là duyên phận đưa đón, cưỡng cầu, ép buộc đều phải thua lòng người.

Người tiến đến kẻ lùi lại, người sứt mẻ kẻ chắp vá mới hài hòa được duyên sự, hơn thua nhau sớm muộn cũng giã từ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*