Người khác không có lòng thì bạn việc gì phải cố gắng? Họ vốn dĩ không xem trọng bạn thì bạn cũng không cần phải đặt họ ở trong lòng. – #Status

Người muốn đưa bạn về nhà, dù là ở đâu đều cũng tiện đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, mùi vị ra sao cũng đều thích ăn. Người muốn gặp bạn, 24 giờ đều có khoảng trống. Người muốn giúp bạn, sẽ nghĩ mọi cách để có thể giúp đỡ. Nếu họ thích bạn, bạn như thế nào cũng được. Nếu không thích bạn thì dù bạn có giỏi giang đến đâu thì cũng chẳng ích gì.

Nhớ nhé!

Người khác không có lòng thì bạn việc gì phải cố gắng? Họ vốn dĩ không xem trọng bạn thì bạn cũng không cần phải đặt họ ở trong lòng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*