Người không thật sự yêu bạn, chỉ thấy bạn yêu cầu quá nhiều – #Status

Có một câu nói “Người muốn đưa bạn về dù đông, tây, nam, bắc đều tiện đường! Người muốn ăn cùng bạn thì đắng cay ngọt bùi gì cũng thấy ngon! Người nhớ bạn thì 24/7 đều rãnh! Người thật sự yêu bạn chỉ sợ cho bạn bao nhiêu là không đủ, người không thật sự yêu bạn, chỉ thấy bạn yêu cầu quá nhiều

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*