Người luôn miệng nói yêu thương em thì chưa chắc đã thương em thật lòng. Nhưng người mà hiểu được sự im lặng của em, thì chắc chắn là thương em rất nh – #Status

Người luôn miệng nói yêu thương em thì chưa chắc đã thương em thật lòng. Nhưng người mà hiểu được sự im lặng của em, thì chắc chắn là thương em rất nhiều

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

:))

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*