Người luôn nhớ về quá khứ rất dễ bị tổn thương, nguyện chờ đợi cả quãng đời còn lại chỉ để đổi lấy một câu: Đã lâu không gặp, anh vẫn ổn đúng không? – #Status

Người luôn nhớ về quá khứ rất dễ bị tổn thương, nguyện chờ đợi cả quãng đời còn lại chỉ để đổi lấy một câu: “Đã lâu không gặp, anh vẫn ổn đúng không?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*