Người ở đời, quan trọng là tìm thứ hợp với mình chứ đừng nên tìm thứ đẹp. Đẹp mà không hợp thì cũng là vô nghĩa. Nếu đã có thể hợp với mình, tự khắc đ – #Status

Người ở đời, quan trọng là tìm thứ hợp với mình chứ đừng nên tìm thứ đẹp. Đẹp mà không hợp thì cũng là vô nghĩa. Nếu đã có thể hợp với mình, tự khắc đã là đẹp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*