Người ta bảo. Anh vẫn ở đây mà… – #Status

Những mối tình đã qua. Tôi chẳng còn nhớ được gì nhiều. Duy nhất có một lời vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể quên.

Người ta bảo. Anh vẫn ở đây mà…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*